Tävlingsvillkor för Instagram @esenlyhome

Som tillägg till de regler som presenteras på Instagram i samband med någon av våra tävlingar gäller alltid följande:

Esenly AB, 559306-1905 ansvarar för tävlingen och behandlingen av personuppgifter. Vid frågor angående tävlingen är du välkommen att kontakta costumer@esenly.com.

För att delta i tävlingen krävs ett Instagramkonto. Tävlingsdeltagare ska vara 18 år eller ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen samt vara bosatt i Sverige. I samband med eventuell publicering av vinnare av tävlingen kan användarnamnet på Instagram publiceras på vår hemsida och sociala medier. Vi kommer dock inte att publicera personuppgifter som namn, efternamn eller ort.

Inga personuppgifter sparas efter tävlingen. Personuppgifter behandlas endast för genomförande av tävlingen enligt dessa villkor och beskrivning.

Vinnaren i varje tävling utses av anställda på Esenly. Beslutet behöver ej motiveras och kan inte överklagas. Priset är personligt och kan ej överlåtas till en annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten, om ej annat anges. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Då vinsten levereras av oss, eller samarbetspartners, skickas vinsten endast till en adress inom Sverige.

Om Esenly, efter rimliga ansträngningar, inom två veckor efter tävlingens avslut, inte har fått tag på vinnaren via DM på Instagram, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, äger Esenly rätt att, om möjligt, utse en ny vinnare.

Esenly förbehåller sig rätten att utesluta bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande, om Esenly bedömer att den tävlande inte följer tävlingsreglerna eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt opassande.

Du hittar aktuella tävlingar, ebjudanden och nyheter på vår Instgram.
Följ oss @esenlyhome